Cornerstone for trossamfunn

Myndighetsdialog og menighetsstøtte
Cornerstone for trossamfunn
Et trossamfunn forener mennesker og menigheter med samme tro eller livssyn. For mange innebærer dette at man sorterer under Trossamfunnsloven, men mange av de samme utfordringene vil man møte også i organisasjoner i det lavkirkelige bedehuslandskapet. Enten man har behov for å koordinere sentrale myndighetskrav eller man vil utruste og støtte sine lokale menigheter og foreninger, så har vi gode verktøy som er skreddersydd for formålet.

NØKKELFUNKSJONER

Støtte for myndighetskrav og ordninger

Støtte for myndighetskrav og ordninger 1

Det er fire viktige myndighetskrav og ordninger som vi allerede støtter med gode og vel utprøvde verktøy: tilskydd for medlemmer, kirkebokføring, gaver med skattefradrag og vask mot folkeregisteret.
Mer

Ivaretakelse av sikkerhet og personvern 2

Alle data lagres kryptert og kommuniseres kryptert. All innlogging i systemet skjer ved hjelp av totrinns autentisering - BankID eller SMS-koder. Ved å ta i bruk Cornerstone som et helt trossamfunn kan policies for dette gjennomføres og ivaretas sentralt. Systemet støtter samtykker, personvernerklæringer og MinSide og er godt forberedt for GDPR.
Ivaretakelse av sikkerhet og personvern
Rikt sett med administrative og kommunikative funksjoner

Rikt sett med administrative og kommunikative funksjoner 3

Cornerstone kan dekke en mengde av deres sentrale administrative og kommunikative behov.
Mer

Gode menighetsverktøy 4

Når vi inngår avtale med et trossamfunn er det vanlig at vi inngår en rammeavtale slik at alle menighetene får tilgang på Cornerstone for menigheter.
Mer
Gode menighetsverktøy
Egen profil

Egen profil 5

Vi ønsker at trossamfunn skal oppleve dette som sitt eget verktøy. Vi tar "baksetet" og sørger for at trossamfunnets egen logo, visuelle profil og farger, samt viktigste prosesser blir slik som de måtte ønske - med en diskré "Powered by Cornerston" i bunnen. Det er også mulighet for å veve inn intranettfunksjoner, nyheter mm i verktøyet. Dermed blir det ekstra tydelig for menighetene at de hører sammen, og at de får gode verktøy ved å høre til i sitt trossamfunn.

Case-studie med Frikirken

TROSSAMFUNN SOM BRUKER CORNERSTONE

Powered by Cornerstone