I dette webinaret vil vi vise nye muligheter med bruk av SMS i CRM systemet Cornerstone, med fokus på innsamlingsstrategier. De emnene vi skal se nærmere på inkluderer blant annet innsamling, fastgiver, og medlemskap via SMS. Vi ser gode resultater med SMS-kampanjer for rekruttering av fastgivere og muligheten for toveis kommunikasjon med givere via SMS og Automatiseringsmodulen i Cornerstone.

Bli med på et spennende webinar onsdag den 29. mai fra kl. 09.00 til 09.45!

Webinaret vil bli presentert av Jonathan Bregeon-Bigler, CMO ved Kommunion, og Nicholas Small, Customer Development Manager hos Strex. De vil gå detaljert gjennom hvordan disse verktøyene benyttes, kostnader, og hvordan man kan sette i gang med å bruke SMS i Cornerstone og hvilken verdi det gir din organisasjon.

Det vil også være en mulighet for alle deltagere til å stille spørsmål underveis i webinaret. Så om det er noe du lurer på, sørg for å holde det i bakhodet når du deltar!

Vi tror dette webinaret kan være utrolig nyttig for alle som jobber med innsamling og ønsker å utnytte det fulle potensialet av deres CRM system. Vi håper derfor å kunne se deg der!

Powered by Cornerstone