GULLBRANNA 2007

   VANN

MAT

"ALLE SAMMEN"

KONSERTER

LINKER

FOLK

KÅRINGER

VIDEO

LEDERE

 

 

FAKTA:

Gullbrannafestivalen,Sverige

Tid: 5 - 8. juli

Turarrangør: Vivace/Cornerstone

Tursjef: Geir Gustavsen

Transport: Mjøsreiser

Deltagere: 25 inkl. ledere

Vær: Elendig

Humør: Upåklagelig